21-06-2019 Caponez (BE) @ ’t Schallemaaj – Ossenisse (NL)